Search

สภาฟลอริดาผ่านร่างกฎหมาย อนุญาตให้ครูพกปืนในห้องเรียน ไว้ป้องกันยามเกิดเหตุบุกยิง
Share

Share stories you like to your friends