Search

ยกระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยี Starbucks เตรียมใช้ Blockchain เก็บข้อมูลการชงกาแฟทุกช็อต และอัพเดตสูตรอัตโนมัติ




Share

Share stories you like to your friends