Search

ยกระดับมาตรฐานด้วยเทคโนโลยี Starbucks เตรียมใช้ Blockchain เก็บข้อมูลการชงกาแฟทุกช็อต และอัพเดตสูตรอัตโนมัติ
Share

Share stories you like to your friends