Search

มหาเศรษฐีอันดับ 1 ของโลก ย้ำแผนใหญ่จะสร้าง ‘อาณานิคม’ (Colonies) บนอวกาศเพื่อให้มนุษย์ล้านล้านคนเข้าไปอาศัย
Share

Share stories you like to your friends