Search

ผู้หญิงจะไปดวงจันทร์! NASA เตรียมภารกิจส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์อีก ในปี 2024 เป็นครั้งแรก ที่ีจะมีผู้หญิงขึ้นไปด้วย
Share

Share stories you like to your friends