Search

รู้ผลแล้ว! เสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภา เลือกให้ ประยุทธ์ เป็นนายกฯ ประยุทธ์จะได้สิทธิอยู่ในวาระอีก 4 ปี
Share

Share stories you like to your friends