Search

“ประชาชนไม่จำเป็นต้องไว้ใจรัฐบาล รัฐบาลต่างหาก ที่ต้องไว้ใจประชาชน” รมว.ดิจิทัลไต้หวัน พูดในงาน Techsauce 2019
Share

Share stories you like to your friends