Search

ขโมยจงระวัง! ห้าง Walmart ในสหรัฐฯ ใช้กล้องพลัง AI ป้องกันคนนำสินค้าออกไป โดยไม่ได้ชำระเงิน
Share

Share stories you like to your friends