Search

“พวกนาซีจะต้องคอแห้ง” ชาวเมืองในเยอรมนี ใช้สันติวิธีต่อต้านนีโอนาซี ด้วยการระดมซื้อเบียร์ให้หมดเมือง
Share

Share stories you like to your friends