Search

รัฐมนตรีช่วยกลาโหมรัสเซีย บอกว่า ทางการสหรัฐฯ ใช้ Metal Gear เป็นเครื่องมือบงการความคิดของเยาวชนให้ต่อต้านรัสเซีย
Share

Share stories you like to your friends