Search

สหราชอาณาจักร เตรียมสร้าง Spaceport หรือสถานีการบินยานอวกาศ ชาติแรกในยุโรป รองรับการท่องเที่ยวนอกอวกาศ ในอนาคต
Share

Share stories you like to your friends