Search

เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เป็นเดือนมิถุนายนที่ร้อนที่สุด ตั้งแต่เคยมีการบันทึกไว้ สาเหตุมาจากภาวะโลกร้อน
Share

Share stories you like to your friends