Search

ดูหัวใจเต้นก็รู้ว่าเป็นใคร กลาโหม สหรัฐฯ พัฒนาเทคโนโลยีระบุตัวตน ผ่านลักษณะการเต้นของหัวใจ
Share

Share stories you like to your friends