คุณกำลังอ่าน: เมืองในเนเธอร์แลนด์ ปลูกต้นไม้บนป้ายรถเมล์ เพื่อดักจับฝุ่น กักเก็บน้ำฝนคลายร้อน และส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง

Search

เมืองในเนเธอร์แลนด์ ปลูกต้นไม้บนป้ายรถเมล์ เพื่อดักจับฝุ่น กักเก็บน้ำฝนคลายร้อน และส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง




Share

Share stories you like to your friends