Search

6 เดือนแรกของปี สกอตแลนด์ผลิตพลังงานลมได้มากพอที่จะให้พลังงานกับบ้านประชากร 2 เท่า ของทั้ง ประเทศ
Share

Share stories you like to your friends