Search

ชาวเอธิโอเปียร่วมมือกันทำลายสถิติโลก สามารถปลูกต้นไม้ 350 ล้านต้นได้ใน 12 ชั่วโมง หวังแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อน
Share

Share stories you like to your friends