Search

เฟซบุ๊กยอมรับ จ้างคนมาช่วยถอดคำพูดบริการเสียงของเมสเซนเจอร์ โดยผู้ใช้งานไม่รู้ อ้างเพื่อทดสอบคุณภาพของ AI
Share

Share stories you like to your friends