Search

เดือนกรกฎาคม 2019 เป็นเดือนที่ร้อนที่สุดในโลก ตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกไว้ในปี 1880
Share

Share stories you like to your friends