Search

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ต่อเวลาให้ Huawei ทำธุรกิจกับบริษัทสหรัฐฯ ได้อีก 90 วัน เพื่อให้เวลาบริษัทขนาดเล็กได้ปรับตัว
Share

Share stories you like to your friends