Search

เปิดตัว ‘Bot for Messenger’ ชวนอ่านหนังสือให้คนตาบอดผ่านเฟซบุ๊กใช้ Chat Bot ช่วยดึงเข้ากลุ่มอาสาได้ทันที
Share

Share stories you like to your friends