Search

“เราผิดหวังแต่ก็เคารพการตัดสินใจของ Disney” Sony กล่าวถึงการเจรจาผลประโยชน์ไม่ลงตัว ที่อาจทำให้ Spider-Man ต้องออกจาก MCU
Share

Share stories you like to your friends