คุณกำลังอ่าน: สื่อนอกเผย Microsoft จ้างคนมาฟังเสียงที่ผู้ใช้ Xbox คุยกับระบบสั่งงานด้วยเสียง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ

Search

สื่อนอกเผย Microsoft จ้างคนมาฟังเสียงที่ผู้ใช้ Xbox คุยกับระบบสั่งงานด้วยเสียง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
Share

Share stories you like to your friends