Search

ก่อนจะผ่าน HR ต้องเอาชนะ Ai ให้ได้ก่อน อังกฤษนำเทคโนโลยีวิเคราะห์ใบหน้า และระบบ AI มาใช้สัมภาษณ์งานเป็นครั้งแรก
Share

Share stories you like to your friends