Search

รัฐมนตรีการค้าของญี่ปุ่นลาออก หลังเกิดกรณีอื้อฉาว จากการให้เมล่อน ปู และเงินสดแก่ประชาชนในเขตเลือกตั้ง
Share

Share stories you like to your friends