Search

สกอตแลนด์กำหนดให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่ต้องรับผิดทางอาญา หากก่ออาชญากรรม
Share

Share stories you like to your friends