Search

รุกล้ำความเป็นส่วนตัว? จีนออกกฎหมาย ให้ผู้ลงทะเบียนซิมการ์ดใหม่ ต้องยอมรับระบบจดจำใบหน้า
Share

Share stories you like to your friends