Search

Google เพิ่มระบบสอบถามข้อมูลผ่าน video chat เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาด้านการได้ยิน
Share

Share stories you like to your friends