Search

โลกกำลังเผชิญกับความเหลื่อมล้ำ Oxfam เผยว่า คนที่รวยที่สุดในโลกกว่า 2,000 คนมีเงินมากกว่าคนจน 4.6 พันล้านคน
Share

Share stories you like to your friends