Search

พูดความจริง และเห็นอกเห็นใจประชาชน 3 บทเรียน ‘ภาวะผู้นำ’ ในวันวิกฤต ที่โลกได้เรียนรู้จากนายกฯ นิวซีแลนด์
Share

Share stories you like to your friends