คุณกำลังอ่าน: ไม่ต้องใช้เลือดหรือเข้าใกล้ผู้มีความเสี่ยง อิหร่านเสนอเครื่องตรวจหา COVID-19 ที่คล้ายคลึงกับ ‘GT200’

Search

ไม่ต้องใช้เลือดหรือเข้าใกล้ผู้มีความเสี่ยง อิหร่านเสนอเครื่องตรวจหา COVID-19 ที่คล้ายคลึงกับ ‘GT200’
Share

Share stories you like to your friends