Search

อีก 80 ปี ประชากรไทยจะลดลงครึ่งหนึ่ง งานวิจัยชี้ อัตราการเกิด และประชากรโลก อาจต่ำลงกว่าที่คาดการณ์ ในช่วงปี 2100
Share

Share stories you like to your friends