คุณกำลังอ่าน: ‘ขอให้ใช้มโนธรรมสำนึกที่ถูกต้อง’ โรมขอให้รัฐสภารับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ เปิดให้มี ส.ส.ร. เพื่อพาสังคมพ้นความขัดแย้ง

Search

‘ขอให้ใช้มโนธรรมสำนึกที่ถูกต้อง’ โรมขอให้รัฐสภารับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ เปิดให้มี ส.ส.ร. เพื่อพาสังคมพ้นความขัดแย้ง
Share

Share stories you like to your friends