Search

จัดการยังไงดี เมื่อทุกงานก็สำคัญเท่ากันหมด? ถ้าลองจัด To-Do List แล้วไม่เวิร์ก ลองเปลี่ยนมาใช้วิธีการแบบ Time Blocking
Share

Share stories you like to your friends