Search

จงรักษาเพื่อนที่ดีที่สุดเอาไว้ อย่าทิ้งเขาไปเพื่อใครบางคนหรือเพื่อบางสิ่ง สิ่งที่ Billie Eilish เข้าใจในวัย 17 ปี
Share

Share stories you like to your friends