Search

‘เพิ่งเข้างานใหม่ ทำยังไงให้ผ่านโปรฯ’ คำแนะนำสำหรับคนกำลังทดลองงาน จาก The Guardian
Share

Share stories you like to your friends