Search

ตายเพราะตู้ IKEA เรียกคืนตู้รุ่น MALM และชนิดใกล้เคียงกว่า 29 ล้านชิ้น หลังจากทับเด็กเสียชีวิต 6 ราย
Share

Share stories you like to your friends