วันนี้เข้า Google ก็อาจแปลกใจกับ O A B และ AB นี่มันกรุ๊ปเลือดของพวกเรานี่!

ถ้าไม่มี “คาร์ล แลนด์สไตเนอร์” (Karl Landsteiner) ชีวิตพวกเราคงบอบบางกว่านี้ ถ้าไม่รู้จักเลือดตัวเองดีพอ และองค์ความรู้ของเขาช่วยคนได้เป็นร้อยล้านคน!

การให้เลือดผู้ป่วยในสมัยก่อนมักประสบปัญหาเม็ดเลือดแดงแตก เลือดของผู้ให้และผู้รับเกิดการตกตะกอน ทำให้ผู้ป่วยมีอาการช็อกและเสียชีวิตสูงมาก

คาร์ลทราบถึงปัญหานี้ดีจึงทดลองโดยการแยกเซลล์เม็ดเลือดแดงออก และพบปฏิกิริยาเลือดจับกลุ่มกันตกตะกอน (Agglutination) ทำให้เขาพบเลือด 3 กลุ่ม A ,B และ O ต่อมาค้นพบ AB ในภายหลัง

ลุงคาร์ลมีคุณูปการต่อแวดวง กายวิภาคศาสตร์ ประวัติศาสตร์และความก้าวหน้าด้านระบบภูมิคุ้มกัน จนได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ ในปี 1930

แต่ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังหาความเชื่อมโยงของ “กรุ๊ปเลือด-ทายนิสัย” ยังไม่ได้นะ และถูกจัดว่าเป็น“วิทยาศาสตร์เทียม”เพียงเท่านั้น

Share This!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
No Comments Yet

Comments are closed