คุณกำลังอ่าน: ลดปริมาณ เพื่อเพิ่มคุณภาพ โรงเรียนในสหรัฐฯ หลายแห่งเริ่มทดลองลดเวลาเรียนเหลือ 4 วันต่อสัปดาห์

Search

ลดปริมาณ เพื่อเพิ่มคุณภาพ โรงเรียนในสหรัฐฯ หลายแห่งเริ่มทดลองลดเวลาเรียนเหลือ 4 วันต่อสัปดาห์
Share

Share stories you like to your friends