Search

ศาลเนเธอร์แลนด์ ตัดสินแล้วว่า ‘โบสถ์ปีศาจสปาเก็ตตี้ลอยฟ้า’ ไม่ใช่ศาสนา ห้ามสวมอุปกรณ์บนศีรษะ ถ่ายรูปบัตรประชาชน
Share

Share stories you like to your friends
00
00 00 00