Search

ตลาดปลาซึกิจิ จะหยุดให้คนเข้าดูการประมูลปลาทูน่า ก่อนปิดตำนาน 83 ปี และย้ายไปที่อื่น




Share

Share stories you like to your friends
00
00 00 00