Search

สนช.ใช้ 3 ชั่วโมง ผ่านงบ 3 ล้านล้านบาท รวมห้าปี รัฐบาลลุงตู่จะได้มีส่วนร่วมในการใช้งบจากเงินภาษี กว่า 17 ล้านล้านบาท
Share

Share stories you like to your friends