Search

นกแก้วสปี๊กซ์ มาคอร์ และนกอีก 7 สายพันธุ์ได้รับการยืนยันว่าเสี่ยงจะสูญพันธุ์ในทศวรรษนี้ จากการรุกรานป่าของมนุษย์
Share

Share stories you like to your friends