Search

“เมืองนี้เหมือนเป็นสวรรค์” ‘Pontevedra’ เมืองเก่าแห่งสเปนที่มีนโยบายห้ามใช้รถ เพื่อให้พื้นที่สาธารณะเป็นของทุกๆ คน
Share

Share stories you like to your friends