Search

ฝ่ายหนึ่งอาจรัก ส่วนอีกฝ่ายอาจผิดหวัง นักแสดง Game of Thrones เชื่อว่าตอนจบของซีรีส์ จะแบ่งแยกคนดูเป็นฝักฝ่าย
Share

Share stories you like to your friends
00
00 00 00