Search

วัยรุ่นชาวสวีเดน วัย 15 ปี ใช้เวลาทุกวันศุกร์ นั่งประท้วงที่หน้ารัฐสภา เรียกร้องให้ผู้ใหญ่สนใจภาวะโลกร้อนมากขึ้น




Share

Share stories you like to your friends