Search

ถ้าเพิ่มเกิน 2 องศา ปะการังจะตายทั้งหมด นักวิทยาศาสตร์ จาก UN ออกคำเตือน เหลือเวลา 12 ปี ที่จะป้องกันไม่ให้โลกร้อนเกินไป
Share

Share stories you like to your friends