Search

“สะดวกสบายใจในการพูดคุยกับหุ่นยนต์” โรงเรียนในญี่ปุ่นเริ่มใช้ AI สอนภาษาอังกฤษกับนักเรียน หวังช่วยเสริมคุณครู
Share

Share stories you like to your friends