Search

“มีข้อบกพร่องด้านจริยธรรม” ผู้บริหารการบินไทย แถลงกรณี TG971 ยอมรับนักบิน-นายสถานีซูริค บกพร่องจริง
Share

Share stories you like to your friends