Search

หนุ่มนักผจญภัยและเผยแพร่ศาสนา ถูกฆ่าโดยชนเผ่าบนเกาะอันห่างไกล ที่ยังใช้ชีวิตด้วยลูกศรกับธนู
Share

Share stories you like to your friends