Search

ลงจากหลังเสืออย่างสง่างาม แมร์เคิลสละเก้าอี้หัวหน้าพรรค ที่เป็นมา 18 ปี ท่ามกลางเสียงปรบมือและคำขอบคุณ




Share

Share stories you like to your friends