Search

ยาน InSight บันทึกเสียงลม ซึ่งถือว่าเป็นเสียงแรกจากดาวอังคารที่ถูกตรวจพบในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ
Share

Share stories you like to your friends